Trúng gà Văn học - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 31/03/2019 00:56
Khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động trong cả nước, với quyết tâm cao độ, đảng bộ và nhân dân xã Tam An đã bắt tay ngay vào thực hiện phong trào và đưa xã nhà trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.
Trúng gà Văn học - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả trong công tác dân vận

Tại thời điểm khảo sát lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới cuối năm 2009, xã Tam An đạt cơ bản 5/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí Quốc gia. Để triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã NTM giai đoạn 2010-2015, được sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo các cấp, Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo, UBND thành lập Ban quản lý và thành lập Ban phát triển nông thôn mới 7 thôn, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng nhóm tiêu chí và xây dựng kế hoạch, phân kỳ thời gian bắt đầu triển khai thực hiện Đề án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2010 - 2012, giai đoạn 2 từ 2013 - 2015.

Trung tâm hành chính xã Tam An 

Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới là công việc hoàn toàn mới mẻ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý đã gặp không ít khó khăn, lúng túng, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch, nguồn vốn đầu tư, và biện pháp, cách thức  tổ chức triển khai thực hiện.....bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận nhân dân, kể cả cán bộ trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng xã nông thôn mới.

loading...

Xác định trước những khó khăn ban đầu, đòi hỏi cần có sự nổ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ đó Ban chỉ đạo, Ban quản lý đã tham mưu cho Đảng ủy tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức Hội trại toàn dân để phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức tập huấn, hội nghị, tọa đàm, tổ chức sinh hoạt nhân dân ở từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động, kết hợp với công tác thông tin trên Đài truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan bằng ba nô, khẩu hiệu... Qua đó từng bước đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho mỗi người dân hiểu rõ và xác định được vai trò của mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới và người dân đã hưởng ứng thực hiện với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Qua quá trình vận động xây dựng nông thôn mới đã có trên 650 hộ gia đình tự nguyện hiến 12.350 m2 đất, tháo dỡ, di dời hơn 650 mét tường rào, cổng ngõ, giải phóng mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn, mở rộng các tuyến giao thông DH 5, DH 7, QL 1A, mở rộng mặt bằng xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra nhân dân 7 thôn đã đóng góp hơn 8.300 ngày công vào thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, hơn 700 hộ gia đình tự chỉnh trang nhà vườn ở, sắp xếp chuồng trại chăn nuôi, kiến tạo tường rào cổng ngõ….

Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân

Ông Bùi Văn Toàn- Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết: Trên cơ sở quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đề án phát triển ngành nghề nông thôn, đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn được phê duyệt, UBND xã đã chỉ đạo Ban nông nghiệp, Ban Quản lý nông thôn mới xã bám sát quy hoạch, tổ chức vận động nhân dân sản xuất theo quy hoạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, định hướng sản xuất hàng hóa, tạo đầu ra ổn định cho sản xuất, gắn kết với thị trường tiêu thụ.

Công tác quy hoạch sản xuất được triển khai thực hiện gắn với chủ trương dồn điền đổi thửa từ 2011-2013 đã được nhân dân hưởng ứng thực hiện và hoàn thành 330/350 ha đất sản xuất nông nghiệp trên toàn xã. Xác định rau là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp nhiều trong thu nhập của nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo quy hoạch và xây dựng các vùng rau chuyên canh để có cơ sở đầu tư, áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn, duy trì lượng sản xuất rau quanh năm. Kết quả trên địa bàn xã có 70 ha rau các loại, trong đó có 11 ha rau chuyên canh cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, xã cũng đã vận động xây dựng 2 cánh đồng mẫu lúa 100 ha, xây dựng cánh đồng mẫu màu 20 ha, vận động chuyển đổi gần 30 ha đất sản xuất 2 vụ lúa sang sản xuất 01 vụ lúa-02 vụ màu, góp phần nâng giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 56,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 10,9 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010.

Cùng với đó, chính quyền xã cũng định hướng để ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp với tập quán sản xuất của địa phương. Đảng ủy xã Tam An đã ban hành Nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Theo đó, phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm được phát triển nhân rộng, như nuôi trâu thịt, nuôi bò lai, tổng đàn bò lai hiện nay có 197 con, chiếm tỷ lệ 57% tổng đàn bò, tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Có 35 gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm tập trung có trên 92.000 con, tăng 17 gia trại, trang trại so với năm 2010. Trong đó có trang trại nuôi gà lấy trứng của ông Nguyễn Văn Học, thôn Phước An, có quy mô trên 15.000 con. Đặc biệt, trứng gà sạch của trang trại gà Văn Học được công nhận thương hiệu sản phẩm trên thị trường; là đầu mối cung ứng cho Siêu thị Co.opMart Tam Kỳ. Thương hiệu “trứng gà Văn Học” còn tạo dựng được lòng tin của các chủ vựa trứng tại Đà Nẵng, và cung cấp cho bếp ăn Trung đoàn 143. Mỗi năm, trang trại Văn Học sản xuất khoảng 3.285.000 quả trứng; xuất bán 20 tấn gà loại thải, gần 4 tấn cá nước ngọt các loại và hơn 200 tấn phân gà. Tổng doanh thu ước tính gần 7,5 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho các lao động trên địa bàn xã.

Đối với việc phát triển mô hình Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, bước đầu đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khá hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ các khâu dịch vụ cho xã viên và nhân dân trong sản xuất nông nghiệp như: Hợp đồng liên kết tổ chức sản xuất lúa giống hàng hóa trên 200 ha mỗi năm, tổ chức các dịch vụ cung ứng phân bón, các loại vật tư nông nghiệp cho nhân dân trong sản xuất, tổng doanh thu 2 Hợp tác xã đạt 4-5 tỷ đồng, tạo lợi nhuận cho Hợp tác xã hàng trăm triệu đồng mỗi năm. UBND xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân đẩy mạnh phát triển các loại hình sản xuất dịch vụ; chuyển đổi lao động nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp với tỷ lệ 53,5%. Hiện nay, số hộ phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 573 hộ, số hộ thương mại dịch vụ là 337 hộ/1.780 hộ. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng nông thôn được tiếp tục đầu tư xây dựng, đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm được bê tông hóa hoàn chỉnh. Trạm y tế và các trường học được đầu tư xây dựng khang trang đạt chuẩn Quốc gia.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 4 năm qua đã góp phần chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ trọng giữa các ngành Nông nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ cuối năm 2014 đạt (23,6 - 34,8 - 41,6)%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Cuối năm 2014 giảm còn 81 hộ nghèo, tỷ lệ 4,3%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 40%. Lao động phi nông nghiệp từ 34,3% năm 2010, tăng lên 53,2% vào cuối năm 2014. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân của người dân cuối năm 2014 đạt 24 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 lần so với năm 2010.

"Với những hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bám sát chủ trương chỉ đạo của UBND các cấp, cùng với sự nỗ lực không ngừng của hệ thống chính trị xã Tam An, tháng 5/2014, xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về những thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2014, xã đã được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, xã Tam An cũng là một trong những điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII-năm 2015, tổ chức vào ngày 10/9 sắp tới”- Ông Bùi Văn Toàn- Chủ tịch UBND xã Tam An vui mừng chia sẻ.

loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Trại chăn nuôi  gà đẻ trứng Văn Học trên kênh VTV1
 
loading...
...

Câu chuyện sản phẩm

TRỨNG GÀ VĂN HỌC – XÂY HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH Đặt chân vào siêu thị Coop-Mark Tam Kỳ hay BigC Đà Nẵng và nhiều quầy tạp hóa khác tại Tam Kỳ, Hội An … người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy thương nhãn hiệu Trứng gà Văn Học với chất lượng tuyệt hảo. Thế nhưng ít ai biết được đằng sau nó là một câu chuyện...

loading...
thdatquang
webquangnam
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay40
  • Tháng hiện tại1,169
  • Tổng lượt truy cập11,539
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây